Internal Bra

Andreas Lindahl, MD, PhD | Plastikkirurg, Uppsala

Anledningen till att internal bra är ett så otroligt viktigt koncept inom modern bröstförstoring är densamma som att man först bygger en stabil grund när man bygger ett hus.

Detta kallas också för Inframammary hammock eller populärt för Internal Bra, alltså inre behå. Det är inte en teknik utan en samlingsnamn för flera olika tekniker som går ut på att förstärka bröstvecken för att skapa en stabil grund för bröstimplantaten att vila mot.

Genom att förstärka bröstvecken lateralt och nedåt så får implantaten ingen annanstans att ta vägen än mot klyftan och uppåt. Och det är ofta exakt det som kvinnor ber mig fixa åt dem.

Bröstvecken definierar i väldigt hög grad hur bröstvävnaden fördelar sig och om man har svagt definierade bröstveck flyter brösten nedåt och utåt och ser plattare ut med samma volym.

Varför behövs Internal Bra vid bröstförstoring?

Varför skulle bröstvecken behöva förstärkas överhuvudtaget? Jo, strukturerna som bildar bröstvecken försvagas hos alla med åren. Många kvinnor har medfött svaga bröstveck eftersom dessa strukturer är olika hos alla precis som att bröststorleken är olika hos alla.

Den som haft bröstimplantat tidigare har ofta skador på bröstvecksstrukturerna. Här har du alltså en av förklaringarna till Bottoming Out. Ju större implantat du har, desto större blir belastningen på bröstvecken och desto större sannolikhet för bottoming out. Bottoming out är samma sak som att bröstimplantaten brakar igenom golvet och kryper nedåt under bukhuden. Detsamma gäller för släta implantat som ju inte fäster mot bröstvävnad eller bröstkorg överhuvudtaget. Även om det ibland kan vara en fördel med sådana implantat, så leder det till stora krafter som töjer ut implantatfickan nedåt och utåt sidorna. Jag har sett en ökad tillströmning av patienter från andra kliniker med bottoming out. I stort sett samtliga fall har rört sig om kvinnor med stora släta implantat. Det löser jag oftast med en av mina internal bra-tekniker.

Hur görs Internal Bra vid bröstförstoring?

När jag utbildar andra plastikkirurger på mina masterclasses i bröstförstoringskirurgi brukar jag kalla teknikerna för IMF-stabilisering. Det är samma sak som Internal Bra och är en slags paraply-begrepp för olika sätt att stabilisera bröstvecken. För enkelhets skull har jag delat in teknikerna i Small, Medium och Large. Grundtanken med detta är att jag aldrig vill utsätta någon patient för mer kirurgi än som är nödvändigt. Man skjuter fångar inte mygg med hagelbössa! Då finns risk att man skadar annat än myggen.

Internal Bra-tekniker

Behovet av Internal Bra, dvs styrkan och typen av  indikation att utföra en stabiliserande åtgärd på bröstvecken, avgör vilken teknik jag väljer för en viss patient.

Small används vid inferior expansion och bygger på suturtekniker där jag använder traditionella kirurgiska suturer av typen PDS.  Detta ger en mer central internal bra nedre delen av bröstvecken.

Medium är den absolut vanligaste varianten av internal bra i min praktik. Den används vid lateral eller medial expansion av implantatfickan eller det naturliga bröstet. Här utför jag en vidare och starkare internal bra hammock tekniken med suturer som har små taggar.

Large är för rekonstruktioner för klienter som har problem med sina gamla implantat och inre delar av bröstet har skadats mer allvarligt. Här gör jag en lång remliknande förstärkning med kirurgiska nät som är mycket starka men bryts ned under första året och lämnar en mycket stark läkninsvävnad efter sig.

Vem behöver Internal Bra?

Eftersom bröstvecken är lika viktiga för bröstens form som grunden är viktig för ett hus ska alla bröstförstoringskonsultationer inkludera en bedömning av lämpligheten att genomföra någon form av internal bra-teknik. Behovet varierar mycket mellan individer, om man tidigare haft implantat eller inte och vilka implantat som i övriga avseenden är mest lämpliga för patienten. Släta implantat skadar bröstvecken mer än texturerade.

Om dina bröst sitter lågt på överkroppen är sannolikt internal bra en viktig åtgärd under din bröstförstoring. Valet av teknik skall avvägas noga av din plastikkirurg så att du kan lita på att bröstformen blir bra och håller sig länge, men att du samtidigt inte utsätts för överdriven kirurgi.

Internal bra vid bröstförminskning

Det är viktigt att veta att internal bra är en precis lika viktig åtgärd vid bröstoperationer utan implantat som med implantat. Bröstreduktioner, dvs bröstförminskningar har ofta mycket svaga bröstveck efter många år av tyngd som belastat vävnaden. Om en bröstförminskning genomförs utan internal bra syns ofta en successiv sänkning av bröstvecken efter operationen vilket leder till tråkig form på brösten, det så kallade “pie in the sky fenomenet”. När brösten bottnar ur blir brösten platta och bröstvårtorna pekar upp mot himlen. Internal bra är ett enkelt sätt att förhindra att någon drabbas av detta.

Internal bra vid bröstasymmetri

Om bröstvecken sitter på olika höjd på höger och vänster sida får det konsekvenser för hela bröstformen. Om bröstvecken sitter på olika höjd och man har likstora implantat kommer även dekolletaget att se assymetriskt ut. Om höjdskillnaden är tydlig kan detta se tråkigt ut.
I dessa situationer är internal bra inte bara ett sätt att förstärka bröstvecken, utan en nödvändig åtgärd som rekonstruerar bröstveck på en ny plats där det inte fanns något tidigare.

Small, Medium och Large

Internal bra är inte en teknik utan många olika tekniker vars syfte är att förstärka bröstvecken. Jag delar in teknikerna i Small, Medium och Large när jag lär ut internal bra till andra plastikkirurger. För dig som patient är det viktigast att förstå syftet med internal bra, att det leder till bättre bröstform och att det är en säkerhetsåtgärd som gör att du kan behålla din fina bröstform mycket längre än om du gör en bröstförstoring utan en stadig grund för implantaten.

Kontakta oss

Följ oss​

Håll dig uppdaterad om plastikkirurgi, få fler före- & efter-bilder och häng med på vad som händer på Caroviva och hos Dr. Lindahl!

CAROVIVA
Dr. Lindahl