a young couple in love running along the seashore

Caroviva Trygghet

Ibland blir resultatet av en operation inte helt tillfredställande av anledningar vare sig vi eller du kan råda över. Caroviva Trygghet innebär att vi åtgärdar detta kostnadsfritt åt dig. Trygghetsgarantin innebär inte att planerad kirurgi kan utökas till att gälla nya områden eller andra tekniker kostnadsfritt. Carovivakliniken återbetalar inte pengar för utfört arbete. Nedan kan du läsa vad Caroviva Trygghet omfattar och vilka kriterier som ska vara uppfyllda.

Caroviva Trygghet Bröst

Omfattar:

 • Postoperativ blödning
 • Postopoperativ infektion
 • Kapselkontraktur/hårt bröst
 • Implantatläckage, nytt implantat ingår
 • Synmasti/uniboob
 • Dubbelbröst/Double bubble (DB)
 • Nedsjunkna implantat/Bottoming out (BO)
 • Implantatruptur, nytt implantat ingår
 • Implantatrotation
 • Tenting
 • Rippling

Omfattar inte:

 • Lyft eller korrigering som önskas till följd av att huden töjt sig efter operationen.
 • Implantatkostnaden vid byte av implantat som inte är trasigt.
 • Narkoskostnaden vid reoperationer.
 • Kundinitierade extra återbesök.
 • Ärrkorrigeringar till följd av postoperativ infektion som uppkom dag sex eller senare.
 • Extra behå

Caroviva Trygghet Ansikte

Omfattar:

 • Postoperativ blödning
 • Postoperativ infektion
 • Onormal sårläkning
 • Ruptur av ansiktsimplantat
 • Malposition av ansiktsimplantat
 • Kapselkontraktur vid ansiktsimplantat

Omfattar inte:

 • Lyft eller korrigering som önskas till följd av att huden töjt sig efter operationen.
 • Implantatkostnaden vid byte av implantat som inte är trasigt.
 • Ärrkorrigeringar till följd av postoperativ infektion som uppkom dag sex eller senare.
 • Extra kompressionsplagg

Caroviva Trygghet Kropp

Omfattar:

 • Postoperativ blödning
 • Postoperativ infektion
 • Onormal sårläkning
 • Onormala åtgärdbara ojämnheter

Omfattar inte:

 • Besvär orsakade av viktuppgång
 • Ärrkorrigeringar till följd av postoperativ infektion som uppkom dag sex eller senare.

Villkor för Caroviva Trygghet

För att trygghetsgarantin ska gälla krävs nikotinfrihet en vecka före till sex veckor efter operationen och att våra råd angående hygien, läkemedel, kompression, tejpning och aktivitet följts och att du hållit vikten.

Postoperativa infektioner som uppkommer sex dagar eller senare efter operationen anses ha sin orsak utanför kliniken. Vanliga anledningar till sena postoperativa infektioner är bakterier från husdjur, att smink använts innan såren läkt eller att såren av andra skäl inte varit rena och torra i tillräcklig omfattning. Om sent uppkommen infektion leder till oönskad ärrbildning korrigeras det inte kostnadsfritt inom ramen för trygghetsgarantin.

Förlängning av Caroviva Trygghet

Ett års Caroviva Trygghet ingår i alla operationer och du kan före operationen förlänga den enligt följande:

Trygghetsgaranti 1 år – Kostnadsfritt
Trygghetsgaranti 3 år – 6500 kr
Trygghetsgaranti 5 år – 8500 kr

Medicinsk uppföljning och extra service

I operationspriset ingår två återbesök och sedan en slutkontroll. Om det finns medicinska skäl till att du behöver fler återbesök står Caroviva även för den kostnaden.

När vi bedömt att medicinsk grund till ytterligare återbesök inte finns debiteras du ordinarie kostnad på 800 kr per besök. Om du vet med dig att du är orolig och vill ha flera besök rekommenderar vi att du innan din operation tecknar ett servicepaket som ger dig upp till 10 besök oavsett anledning.

Servicepaket – 6 000 kr

Om du bor långt från Uppsala och sover på hotell i Uppsala efter din operation och inte vill komma till kliniken för sårkontroll så kommer vi till ditt hotellrum.

Sårkontroll på hotell i Uppsala 30 min – 3 000 kr

Det är ditt ansvar att följa de muntliga och skriftliga instruktioner du får från kliniken angående sårvård och läkning, men vi förstår om det inte alltid blir som det är tänkt. Om du vill kan du därför teckna en ”Ärr-garanti” där vi åtar oss att åtgärda oönskade ärr oavsett anledning till att de uppstått.

Ärr-garanti – 10 000 kr

Kontakta oss

Följ oss​

Håll dig uppdaterad om plastikkirurgi, få fler före- & efter-bilder och häng med på vad som händer på Caroviva och hos Dr. Lindahl!

CAROVIVA
Dr. Lindahl