Doctor Writing on Clipboard

Inför din operation

När du har bestämt dig för att genomgå en operation så finns det några saker som du behöver veta.

En hälsosam livsstil är en av de generella anpassningar som du kan göra för att optimera förutsättningarna för ett bra operationsresultat. Din hälsodeklaration ligger till grund för bedömningen av din hälsa. Det är av yttersta vikt att du i din hälsodeklaration angett alla relevanta uppgifter på ett så utförligt sätt som möjligt. Om uppgifter saknas om tex medicinering, tidigare sjukdomar eller om oriktiga uppgifter ges kan detta medföra allvarliga risker under och efter din operation. Om du är osäker på vilka uppgifter som är viktiga eller om du behöver göra några ändringar i din hälsodeklaration, hör av dig till oss så ordnar vi det.

Blodtryck

Om du har ett högt blodtryck behöver du kontrollera det på vårdcentralen och meddela oss resultatet av den kontrollen på din konsultation eller efter konsultationen för att vi ska kunna fortsätta din operationsplanering. Ett högt blodtryck ger en ökad komplikationsrisk som vi vill undvika.

BMI

Övervikt och fetma definieras enklast med hjälp av BMI (Body Mass Index), som är ett mått på förhållandet mellan vikt och längd. Människor är olika byggda och BMI är inte ett exakt mått på övervikt men vi säger normalt nej till personer som på grund av fetma har ett BMI på över 30 eller på grund av undervikt har ett BMI på under 18 då detta ökar riskerna under narkos och försvårar läkningen. Vi har dock ingen exakt gräns utan utvärderar alltid ditt allmänna hälsotillstånd och nyttan av operationen du vill göra.

Diabetes

Då du behöver vara fastande inför din operation är det viktigt att vi får veta om du har diabetes och hur den behandlas för att kunna optimera operationsplaneringen på bästa sätt för just dig.

Alkohol

Du ska planera för din operation så att du kan hålla upp med alkohol 1 vecka före till 2 veckor efter operationen på grund av att alkohol bland annat kan ge en ökad blödningsrisk.

Nikotin

Du ska helt sluta med användning av nikotin 1 vecka före till 6 veckor efter operationen. Detta gäller cigaretter, snus, nikotin-plåster och tuggummi. Operationsresultatet äventyras med fördröjd sårläkning, ökad infektionsrisk och fula ärr.

Kosttillskott

Du ska sluta helt med omega-3, vitaminer, naturläkemedel och andra kosttillskott 1 vecka före till 2 veckor efter operationen då dessa kan ge ökad blödningsbenägenhet.

Läkemedel

Det är viktigt att du meddelat oss vilka läkemedel du tar normalt. Vissa går bra att fortsätta ta inför en operation medan andra ska undvikas helt. En vecka innan till en vecka efteråt ska du inte ta Ibuprofen. Om du behöver ta smärtlindrande läkemedel innan din operation, rådgör med oss.

Fasta

Du får inte äta 6 timmar innan din operation. Du får dricka klara drycker som vatten, saft och te utan mjölk 4 timmar innan din operation. Därefter får du inte äta eller dricka något. Om du missat denna instruktion kommer din operation att senareläggas eller strykas och planeras vid annat tillfälle.

Kontakta oss

Följ oss​

Håll dig uppdaterad om plastikkirurgi, få fler före- & efter-bilder och häng med på vad som händer på Caroviva och hos Dr. Lindahl!

CAROVIVA
Dr. Lindahl