cropped view of young woman in pink bra isolated on grey, breast cancer concept

Uttag av bröstimplantat – kapselektomi – en bloc

Oavsett varför du vill ta ut dina implantat så är det Din kropp och Du som bestämmer över den.  Bröstimplantat kan tas ut med eller utan kapseln, dvs den ärr-hinna som alltid finns kring ett bröstimplantat. Det finns olika anledningar till att kvinnor som tidigare gjort en bröstförstoring väljer att ta ut sina bröstimplantat. Anledningarna till att man skaffade implantaten kanske inte gäller längre. För vissa kan bröstimplantaten med tiden kännas onödiga och ibland orsaka besvär. Du bestämmer över din egen kropp.

Kroppen bildar alltid en hinna av ärrvävnad kring bröstimplantat som alltså kallas för kapsel. Man säger att implantat kapslas in, vilket sker kring allt som är främmande i kroppen. Alltså får man kapsel även kring hakimplantat eller kring en träflisa i fingret. I vissa fall blir kapseln förtjockad med tiden och kan då dra ihop sig och trycka ihop implantatet. Det kalla för kapselkontraktur och leder till hårdare känsla i implantatet som oftast då drar sig uppåt eftersom kapseln ofta är tjockast nedtill.

De flesta som söker en plastikkirurg för att ta ut sina bröstimplantat upplever inte några problem men har tröttnat på implantaten, vill ha mindre bröst igen eller vill helt enkelt inte längre ha främmande material i kroppen. Oftast räcker det med att avlägsna implantaten och den nedre delen av kapseln. Anledningen till att en del av kapseln tas bort beror på att den annars kan innesluta vävnadsvätska och gammalt blod som då kan bli kvar som en vätskeansamling.

Om enbart implantat tas ut görs ett ingrepp i kapseln så den löder ihop, och det är ofta en mycket enkel operation med väldigt liten risk för efterblödning. Det behövs sällan sjukskrivning och man är snabbt på benen efter operationen. Allt främmande material avlägsnas då medan den kroppsegna kapseln lämnas kvar.

Kapselektomi

För de kvinnor som upplever symtom från brösten eller andra symtom som hör ihop med Breast Implant Illness (förkortat BII) rekommenderar vi total kapselektomi. Då tas förutom bröstimplantaten även all kapselvävnad bort. Om möjligt görs detta ”en bloc”, vilket betyder ”i ett stycke” så att kapseln och implantatet tas ut tillsammans som en enhet. Kapslar skiljer sig åt i hur tjocka de är och hur hårt fastväxta de är mot omgivande vävnad. Ibland är det därför svårare och mer riskabelt att göra kapselektomin som ”En Bloc”. I de fall ett implantat är trasigt, dvs skalet har spruckit, är det bäst att ta ut kapseln som ”En Bloc” om det går, eftersom silkonföroreningar i vävnaden undviks. Om det inte är möjligt för att kapseln spricker eller det skulle leda till skador på andra vävnader, sugs det trasiga implantatet ut innan kapselvävnaden opereras bort. Operationsområdet inuti bröstet görs helt rent ifrån silikon.

Om man har besvär av Breast Implant Illness spelar det egentligen ingen roll om protesen tas ut med kapseln En Bloc eller dessa tas ut var för sig, det viktiga är att allt opereras bort.

Om protesen är placerad under den stora bröstmuskeln ligger kapselns baksida fast mot revbenen och musklerna mellan revbenen. I vissa fall sitter den mycket hårt fastväxt och då medför total kapselektomi risk för skada på lungsäcken och lungkollaps (pneumothorax). I de fall en kapsel sitter hårt nedåt mot revbenen måste man noga väga för och nackdelar med att ta bort denna istället för att låta den sitta kvar. Med största sannolikhet uppkommer inga besvär med att lämna den nedre/bakre delen av kapsel.

Vid kapselektomi är det högre risk för efterblödningar och stark kompression är viktigt första dygnen. Blödningsrisken ökar när kapseln skärs bort från den kringliggande vävnaden som är kärlrik. Det blir alltså en betydligt större inre såryta efter kapselektomi än efter vanlig explantation och det blir därmed mer postoperativ smärta. Efter kapselektomi behövs sjukskrivning och återhämtningstiden blir längre än om bara implantatet tas ut.

Efter en vecka återkommer du till oss för en kontroll av såret och efter ytterligare 6-12 månader återvänder du till oss för en slutkontroll.

Bröstens form efter uttag av bröstimplantat

Beroende på bröstens form och storlek rekommenderas ibland bröstlyft i samband med uttaget. I många fall kan dock huden dra ihop sig så det kosmetiska resultatet blir bra utan ytterligare operationer. Särskilt om implantaten legat bakom muskeln kan det bli en mer naturlig byst efter uttaget och det kan vara tillräckligt.

Om man fortsatt önskar lite mer volym än den egna bysten men inte vill ha silikonimplantat erbjuds fettransplantation av egen fettvävnad till brösten.

Explant med bröstlyft

48-årig kvinna med 20 år gamla implantat som länge känts hårda. Hon har också gått upp 10 kg i vikt och ammat två barn. Hon önskade bli av med implantaten och lyfta brösten. På Caroviva fick hon en explantation, inspektion av kapseln, delvis kapselektomi och bröstlyft. Båda bröstvecken reparerades och höjden korrigerades.
med en internal bra-teknik som Dr. Lindahl har utvecklat. Brösten är nu mjuka och känns naturliga. 170 cm, 75 kg De gamla implantaten har tagits bort.
Foto: © Caroviva. Publiceras med klientens godkännande.

 

Breast implant illness (BII)

Andreas Lindahl har hjälpt ett mycket stort antal kvinnor med BII genom åren. Eftersom det varje kvinnas rätt att bestämma över sin egen kropp har han hjälpt dem som önskat ta ut sina implantat med samma respekt som han hjälpt dem som önskat få implantat, oavsett vilka skäl den enskilda patienten har till att de önskar avlägsna sina bröstimplantat. Sedan 2017 har Andreas Lindahl opererat många nöjda explantpatienter och alltid då fotograferat implantat och kapsel så att kvinnorna får bekräftelse på att allt är borta. Även om det nuläget inte går att utlova absolut symtomfrihet av BII efter total kapselektomi, är erfarenheten att hälften av kvinnorna som genomgår kapselektomi blir symtomfria. Övriga kvinnor mår också bättre i vetskap om att de inte längre har främmande material eller kapselvävnad kvar. Den teknik som Dr. Lindahl använder innebär att han oftast kan avlägsna hela kapseln oavsett om implantaten suttit framför eller bakom muskeln.

Vad ska jag tänka på vid uttag av implantat?

Några saker som kan vara bra att fundera över innan din konsultation är:
Att endast ta ut bröstimplantat är ett enkelt ingrepp som till och med kan göras i lokalbedövning. Att genomgå En Bloc är ett betydligt mer avancerat ingrepp som kräver längre återhämtning och medför några ökade risker. Bara du vet om du kommer att må bäst efter ett vanligt implantatuttag eller efter en En Bloc.

Fundera gärna igenom:

•  Varför vill du ta ut implantaten?
•  Är det viktigt för dig att kapseln tas ut?
•  Hur känner du kring ärr?
•  Vill du rekonstruera brösten samtidigt med hjälp av till exempel kroppseget fett eller ett bröstlyft?

Konsultationen vid uttag av implantat

Under konsultationen görs undersökning, mätningar av dina bröstmått och fotodokumentation. Ingen minns allt plastikkirurgen berättar på konsultationen. Ta gärna med dig någon du känner förtroende för som stöd att minnas det som sägs under din konsultation. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor.

Var läggs snitten vid En Bloc?

Hos oss får du alltid det kortaste snitt som är tekniskt möjligt med hänsyn till dina förutsättningar. Vid En Bloc behövs längre snitt än när implantaten sattes in. Snittet läggs alltid i bröstvecket. Om du vill göra ett samtida bröstlyft läggs oftast så kallade ankarsnitt. Då läggs snitten i en cirkel runt vårtgården, ett streck från vårtgården ned till bröstvecket och ett streck längs med bröstvecket. Under konsultationen får du veta vilka snitt som är de mest optimala för dig.

Fler möjligheter till förbättring efter Breast Implant Illness

En Bloc går utmärkt att kombinera med bröstlyft och fettransplantation för att förbättra bröstens utseende när implantaten tagits ut. Fettransplantation innebär att du får nya friska celler som hjälper dig att läka i området du haft dina kapselbesvär.

Internal Bra är i vissa fall den viktigaste åtgärden för att skapa fint dekolletage och ett hållbart resultat. Internal Bra är som en behå på insidan, som håller bröstvecken på plats inuti kroppen och förhindrar att bröstvecken dras nedåt. Internal Bra görs med en speciella suturtekninker eller med Tigr Matrix nät, beroende på just dina behov.

Kombinationsmöjligheterna är många med olika små ingrepp som kan göras samtidigt.

Efter En Bloc

Det är viktigt att du planerar så att du kan vara ledig från alla fysiskt ansträngande aktiviteter och avstå all form av fysisk träning i sex veckor efter din operation. Om du har ett arbete som inte är fysiskt ansträngande kan du återgå till arbetet efter ca två veckor. Du får promenera dagen efter din operation. Du får inte bada badkar, i pool, i havet eller i sjön förrän en vecka efter att alla sår läkt helt. Vi rekommenderar att du har utprovad läkningsbehå på dig dygnet runt i två månader.

Varför ska du välja Dr. Lindahl för din En Bloc?

Dr. Lindahl, är en internationellt anlitad expert inom avancerad bröstkirurgi. Han är ledamot i en global expertgrupp och han föreläser regelbundet internationellt. Han håller regelbundet utbildningar på Caroviva för andra plastikkirurger som vill lära sig att utföra bättre och mer avancerad bröstkirurgi inklusive kapselektomi en bloc vid breast implant illness.

Dr Lindahl är ödmjuk och respekterar kvinnors val oavsett om det är att sätta in eller ta ut sina bröstimplantat. Alla kvinnor har olika förutsättningar och olika immunförsvar.

Boka konsultation online här…

Vill du veta mer om BII eller en bloc kapselektomi?

Tveka inte att höra av dig om du har frågor om BII eller en bloc kapselektomi. Mejla till info@caroviva.se eller ring oss på +46 (0)18-4108 108.

Kontakta oss

Följ oss​

Håll dig uppdaterad om plastikkirurgi, få fler före- & efter-bilder och häng med på vad som händer på Caroviva och hos Dr. Lindahl!

CAROVIVA
Dr. Lindahl